Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

 

Kto sme?

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:
 

Názov: MARIONN s.r.o.

Sídlo: Heinolská 7442/24, 921 01 Piešťany

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44383/T

Tel.: +421 908 760 882

e-mail: obchod@zdravio.sk

Webová stránka: www.zdravio.sk

 

Pri prevádzke nášho e-shopu robíme všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu spracúvaných osobných údajov. Pre tento účel dodržiavame špecificky navrhnuté bezpečnostné opatrenia. Chceme Vás ubezpečiť, že žiadne vaše osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany a zároveň prehlasujeme, že žiadne osobné údaje sa nezverejňujeme.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky zdravio.sk, ktoré sú prístupné na webových lokalitách www.zdravio.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach (ďalej len „webová stránka“) .

 

 

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy

Naša obchodná činnosť je zameraná na predaj tovar cez internet a poskytovanie súvisiacich služieb. Väčšinu našich služieb poskytujeme na zmluvnom základe, ale sú situácie kedy údaje spracúvame z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, súhlasu dotknutej osoby, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.

MARIONN s.r.o Vám ďakuje, že navštevujete naše webové stránky. Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás radi informovali o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našej webovej stránky a na aké účely sa využívajú:

 

1. Webové stránky

Rozsah a účel spracovania: Osobné údaje našich používateľov zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky. Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 

 • IP adresa požadujúceho počítača
 • Dátum a čas prístupu
 • Názov a URL prevzatého súboru
 • Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
 • Použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

 

Uvedené údaje budú spracované nami na nasledovné účely:

 • Všeobecná administratíva
 • Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,
 • Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok

 

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

 

Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

 

2. Registrácia zákazníkov e-shopu

Zaregistrovať sa môžete na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, než svoj súhlas neodvoláte.

 

3. Evidencia zákazníkov e-shopu

Ak si objednáte tovar, vaše údaje budeme spracúvať na základ plnenie zmluvy. V takom prípade budeme vaše údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy a to vrátane doby potrebnej na vybavenie reklamácií, alebo vedenie účtovej evidencie, tak ako to vyplývajú zo zákonov.

Rozsah a účel spracovania: V rámci nákupu tovarov a služieb v elektronickom obchode www.Zdravio.sk je potrebné vyplniť príslušnú elektronickú objednávku a v prípade záujmu aj registračný formulár. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je doručiť Vami objednaný tovar na Vami uvedenú adresu. Pri zadaní objednávky a zaregistrovaní do systému spoločnosti MARIONN s.r.o., môže dôjsť k spracovávaniu Vašich nasledujúcich osobných údajov:

 

 • pohlavie na účely oslovenia
 • krstné meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • e-mail
 • adresa
 • mobilné telefónne číslo

 

Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu. Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní SMS na Váš mobilný telefón spracujeme údaje o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a mobilné telefónne číslo. Váš dátum narodenia spracúvame za účelom poskytnutia narodeninového darčeku alebo narodeninovej zľavy na naše produkty, resp. za účelom Vášho informovania o dostupnosti tohto narodeninového darčeka.

 

Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas ani údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu zaregistrovania a doručenie objednávky. Bez jeho poskytnutia nie je možné tovar doručiť. Na získanie súhlasu sa použije explicitného súhlas zaškrtnutie príslušného políčka v registračnom formulári.

 

Ak ste sa zaregistrovali, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 • Prečítal som si a pochopil som Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MARIONN s.r.o. obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s nimi. *
 • Áno, udeľujem týmto svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou MARIONN s.r.o. na účely marketingu, aby som bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách spoločnosti MARIONN s.r.o. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu a to to zaslaním e-mailu na obchod@zdravio.sk

 

Doba uchovávania

V prípade registrácie v internetovom obchode Zdravio, budú Vaše osobné údaje spracovávané až do doby odvolania Vašej registrácie, alebo uplynutia 3 rokov od ukončenia Vašich nákupných aktivít. Po odvolaní súhlasu sa Vami poskytnuté osobné údaje pre tento účel vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

 

4. Odber newslettra

Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie noviniek formou newslettra, budeme vaše osobné údaje spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Rozsah a účel spracovania: Na našej stránke máte možnosť sa zaregistrovať do nášho bezplatného Newsletteru (bulletinu). Newsletter Vás informuje o aktuálnych ponukách Zdravio.sk, zaujímavých tipoch na výživu, a zaujímavých špeciálnych ponukách.

 

Na registráciu pre odoberanie Newsleteru spracovávame Vaše nasledujúce údaje:

 • pohlavie, na účely oslovenia
 • krstné meno
 • priezvisko
 • e-mailovú adresu

 

Vaše údaje o pohlaví, krstnom mene a priezvisku sú, vo vzťahu k zasielaniu Newsletteru, fakultatívne. Ak nám tieto informácie oznámite, použijeme ich na to, aby sme Vás kontaktovali osobne. Ak nechcete, aby sme Vaše údaje pre účely zasielania Newsletteru spracovali, stačí ak nezakliknite príslušné políčko (súhlas pre Newsletter) umiestnené na formulári pre Newsletter, na ktorom uvádzate Vaše údaje. Ak ste uviedli v žiadosti o prijímanie Newsleteru e-mailový kontakt, po spracovaní Vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden špeciálny potvrdzujúci e-mail. Newsletter budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje (Postup „dvojitého explicitného súhlasu“ – double-opt-in)

 

Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov (pozri § 4 4.a.) pre Newsletter internetového obchodu Zdravio.sk je založené na Vašom nasledujúcom, slobodne udelenom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak ste sa zaregistrovali na odoberanie Newsletter internetového obchodu Zdravio.sk, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 • Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti MARIONN, s.r.o. obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním *
 • Áno, rád by som sa prihlásil na odber Newsletter a bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu pomocou odkazu na odhlásenie v rámci každého Newsletter s účinnosťou pre budúcnosť *

 

Doba uchovávania

Vaša e-mailová adresa bude uložená po dobu, na ktorú ste sa prihlásili na zasielanie Newsletteru. Po odhlásení sa z odoberania Newsletteru, sa Vaše osobné údaje vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

 

5. Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracovania: Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete použiť na to našu kontaktnú mailovú adresu. Na použitie kontaktného formuláru, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

 

 • dôvod kontaktu
 • pohlavie na účely oslovenie
 • meno a priezvisko
 • emailová adresa
 • obsah správy

 

Ďalšie informácie ako je adresa a telefónne číslo môžu byť poskytnuté, ale nie sú nevyhnutné. Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom, aby sme odpovedali na Váš dotaz a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu. Ak je to potrebné, informácie ktoré nám boli poskytnuté budú zaslané osobe zodpovednej na vybavenie Vašej žiadosti. Údaje Vami zadávané sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného https / SSL pripojenia. Vaše údaje budú vymazané po 6 mesiacoch po ukončení spracovania, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti, služieb zákazníkom alebo zákonných dôb uchovávania údajov.

 

Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutí požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov nie je však možná kontaktovať prevádzku internetového obchodu Zdravio prostredníctvom kontaktného online formulára.

 

Doba uchovávania

Akonáhle Vaša žiadosť, ktorú ste zaslali, bude vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované kontaktným formulárom budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

 

6. Marketing na základe oprávneného záujmu

Na základe nášho oprávneného záujmu, Vám v prípade, že ste naším zákazníkom budeme zasielať informácie o našich produktoch a službách, pretože predpokladáme, že to môžete v primeranej miere očakávať. Ak by Vás naše informácie nezaujímali, kedykoľvek môžete ich zasielanie zrušiť. 

 

Rozsah a účel spracovania: V rámci starostlivosti o zákazníkov má MARIONN s.r.o. záujem zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o produktoch alebo službách internetového obchodu Zdravio a/alebo ponúk pripravených s partnermi a to prostredníctvom elektronickej pošty (ďalej len ako „Marketingové aktivity“). V prípade udelenia Vášho súhlasu na Marketingové aktivity Vás budeme prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), poštou alebo prostredníctvom SMS informovať o aktuálnych obchodných ponukách a informáciách o produktoch alebo službách. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je realizácia marketingových aktivít zo strany spoločnosti MARIONN s.r.o.

 

Pri realizácii Marketingových aktivít spoločnosťou MARIONN s.r.o. môže dôjsť k spracovávaniu Vašich nasledujúcich osobných údajov:

 • pohlavie na účely oslovenia
 • krstné meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • e-mail
 • adresa
 • mobilné telefónne číslo

 

Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu. Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní SMS na Váš mobilný telefón spracujeme údaje o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a mobilné telefónne číslo. Váš dátum narodenia spracúvame za účelom poskytnutia narodeninového darčeku alebo narodeninovej zľavy na naše produkty, resp. za účelom Vášho informovania o dostupnosti tohto narodeninového darčeka.

 

Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas ani údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu Marketingových aktivít spoločnosti MARIONN s.r.o. a bez jeho poskytnutia zákazník internetového obchodu Zdravio informácie o obchodných ponukách a informácie o produktoch alebo službách nedostane. Na získanie súhlasu sa použije, rovnako ako v bode 2, postup dvojitého explicitného súhlasu (double –opt-in).

 

Ak ste sa zaregistrovali pre Marketingové aktivity, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 • Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti MARIONN s.r.o. obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním. *
 • Áno, udeľujem týmto svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou MARIONN s.r.o. na účely marketingu, aby som bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách spoločnosti MARIONN s.r.o. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu a to zaslaním e-mailu na obchod@zdravio.sk

 

Doba uchovávania

V prípade Marketingových aktivít budú Vaše osobné údaje spracovávané až do doby odvolania Vášho súhlasu alebo uplynutia 3 rokov od ukončenia marketingových aktivít spoločnosťou MARIONN s.r.o. Po odvolaní súhlasu sa Vami poskytnuté osobné údaje pre tento účel vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

 

7. Spotrebiteľské súťaže

Rozsah a účel spracovania: Pri príležitosti vybraných kampaní internetového obchodu Zdravio máte možnosť sa zúčastniť spotrebiteľských súťaží. O prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach sa dozviete z našej webovej stránky resp. v našom odbernom mierte. V prípade, že sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže a poskytnete nám Vaše osobné údaje, budú tieto slúžiť výlučne na účely realizácie spotrebiteľskej súťaže, na udelenie výhry, na zaslanie oznámenia o výhre či samotnej výhry.

 

Údaje o účastníkoch spotrebiteľskej súťaže, pokiaľ to nie je inak upravené v štatúte príslušnej spotrebiteľskej súťaže, spracované v rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
 • e-mailová adresa

 

Údaje o výhercoch môžu byť, pokiaľ to nie je inak upravené v štatúte príslušnej spotrebiteľskej súťaže, zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obec.

Každá spotrebiteľská súťaž bude mať svoje vlastné pravidlá upravené v štatúte spotrebiteľskej súťaže, ktorý bude zverejnený na webovej stránke a ktorý bude mať prednosť pred ustanoveniami tohto vyhlásenia. Účasť na akejkoľvek spotrebiteľskej súťaži si vyžaduje akceptovanie podmienok a pravidiel (štatútu) príslušnej spotrebiteľskej súťaže z Vašej strany.

 

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom účasti zákazníka na spotrebiteľskej súťaži, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný svoje osobné údaje do kontaktného formulára poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nie je zo strany internetového obchodu Zdravio možné účasť zákazníka na spotrebiteľskej súťaži zabezpečiť.

 

Doba uchovávania

Po skončení spotrebiteľskej súťaže budú údaje o výhercoch uchovávané spravidla po dobu 4 rokov (ak to nie je upravené v štatúte spotrebiteľskej súťaže inak).

 

8. Evidencia reklamácií

Na základe zákona, budeme vaše údaje spracúvať aj v prípade že budete reklamovať zakúpený tovar, či poskytnuté služby. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona, a aj dobu spracúvanie určuje zákon.

 

9. Žiadosti dotknutých osôb

Pokiaľ nás v súvislosti s ochranou osobných údajov požiadate o výkon práv, prístup k osobným údajov, ich opravu, vymazanie, alebo budete namietať spracúvanie, budeme vašu žiadosť evidovať na základe plnenie zákona po dobu 3 rokov od jej vybavenia. V prípade žiadosti o výmaz, ak budú splnené všetky zákonné podmienky prestaneme vaše údaje spracúvať úplne, vykonaním výmazu.

 

10. Evidencia zmluvných partnerov

Ak ste našimi zmluvnými dodávateľmi, alebo odberateľmi, alebo zamestnancami našich zmluvných partnerov, zastupujete ich a komunikujete s nami, vaše osobné údaje v rozsahu podľa §78, zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, ktoré sme získali budeme spracúvať pre účel plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a príslušných lehôt podľa registratúrneho poriadku.

 

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú spracované prísne dôverne a v súlade s predpismi na ochranu údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Dovoľujem si Vás požiadať o dôsledné prečítanie vyhlásenie o ochrane osobných údajov. 

 

11. Poskytnutie údajov tretím stranám

MARIONN s.r.o. neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Na zasielanie Vašich požiadaviek (objednávok) využívame externých poskytovateľov služieb t.j. na spracovanie a odosielanie našich zásielok pre Vás. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše osobné údaje iba v našom mene a podľa našich pokynov a spoločnosť MARIONN s.r.o. zostáva i naďalej zodpovedná za ochranu Vášho súkromia. Okrem toho poskytneme Vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak:

 

 • ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;
 • zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

 

Spoločnosť MARIONN s.r.o. neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín, (mimo EÚ).

 

12. Cookies

Rozsah a účel spracovania: Súbory cookies: V niektorých oblastiach našich webových stránok používame tzv. súbory cookies, napr. na rozpoznanie preferencii návštevníkov a za účelom úpravy webovej stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto uľahčuje navigáciu a zabezpečuje vysokú mieru užívateľskej prívetivosti našich webových stránok. Súbory cookies nám tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Súbory cookies sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies. Toto zabezpečuje pre Vás transparentnosť používania cookies.

 

Dôležité: Ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej webovej stránky. Na našich webových stránkach používame nasledujúcich päť kategórii súborov cookies:

 • nevyhnutné cookies (Necessary cookies)
 • súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies)
 • funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies)
 • dočasné súbory cookies (Transient cookies)
 • cielené súbory cookies (Targeting Cookies)

 

Na našich webových stránkach sa používajú rôzne druhy súborov cookies, ktorých druhy a účely sú vysvetlené nižšie:

Kategórie súborov cookies

 • Absolútne nevyhnutné súbory cookies (Necessary cookies): Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívali jej funkcie, napríklad pri prístupe k chráneným oblastiam heslom. Bez týchto súborov cookie Vám nemôžeme poskytnúť určité služby, ktoré požadujete. Cookies používame na jednoznačnú identifikáciu registrovaných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku.
 • Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies): tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové správy z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Preto používame tieto súbory cookies na generovanie štatistických údajov o tom, ako sa používa naša webová stránka a na zistenie toho, aké efektívne sú naše reklamné kampane
 • Funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies): Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Napríklad webová stránka Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o Vašom trhu uložením vašej aktuálnej polohy do súboru cookie. Tieto súbory cookies slúžia aj na udržiavanie nastavení, ktoré vytvoríte na webových stránkach (napríklad štýl alebo veľkosť písma a ďalšie možnosti nastaviteľné používateľmi). Používajú sa aj na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, napríklad keď chcete sledovať video. Tieto súbory cookie nemôžu sledovať aktivitu Vášho prehliadača na iných webových stránkach. Nezhromažďujú o Vás žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej webovej stránky. Preto používame funkčné / personalizované súbory cookies, aby sme Vás rozpoznali pri ďalšej návšteve našej webovej stránky a prispôsobili Vám jej obsah a uložili Vaše nastavenia (napríklad Váš preferovaný trh).
 • Dočasné súbory cookies (Transient cookies): Na našich webových stránkach sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na webových stránkach.
 • Cielené súbory cookies (Targeting Cookies): Tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie. Taktiež slúžia na obmedzenie toho, ako často uvidíte reklamu, merajú efektívnosť reklamnej kampane a monitorujú správanie ľudí po zobrazení reklamy. Cielené súbory cookies sú zvyčajne umiestnené na stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webovej stránky. Rozpoznáte, že používateľ navštívil webovú stránku a táto informácia bola poskytnutá iným spoločnostiam, napr. reklamným spoločnostiam. Sú často prepojené s funkcionalitou webových stránok prevádzkovanej touto spoločnosťou. Preto používame cielené súbory cookies na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré potom môžu používať informácie o Vašej návšteve na prispôsobenie inzercie pre Vás na iných webových stránkach a poskytnúť reklamným sieťam ktoré používame informácie o Vašej návšteve, takže na základe Vášho správania v prehliadači Vám môže byť neskôr prezentovaná presne tá reklama, o ktorú sa potenciálne zaujímate

 

Právny základ

V nadväznosti na opísaný účelom použitia (pozri § 6 ods. 1) leží právny základ spracovania osobných údajov pomocou súborov cookies v článku č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem MARIONN s.r.o.).

 

Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie na základe referencie („cookie banneru“), ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

 

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre Vás nebudú dostupné.

 

Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

 

Nastavenia prehliadača

Väčšina prehliadačov je už predvolene nastavená na prijímanie súborov cookies. Môžete však zmeniť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby prijímal iba určité súbory cookies alebo neprijímal vôbec žiadne súbory cookies. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že už následne nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našej webovej stránky, ak sú cookies blokované vo Vašom nastavení prehliadača pri našej webovej stránke.

 

Nastavenia prehliadača môžete taktiež použiť aj na odstránenie súborov cookies, ktoré už boli uložené vo Vašom prehliadači. Okrem toho je možné nastaviť Váš prehliadač tak, aby vás informoval predtým, ako dôjde k uloženiu súborov cookies. Pretože rôzne prehliadače sa môžu vo svojich funkciách líšiť, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pre možnosti nastavenia použili príslušnú ponuku pomocníka prehliadača.

 

Ak by ste chceli mať komplexný prehľad o prístupe tretích strán k Vášmu internetovému prehliadaču, odporúčame vám nainštalovať si špeciálne vyvinuté doplnky (plug-ins).

 

13. Nástroje na analýzu a sledovanie

Používame nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky. Pomocou sledovacích opatrení je tiež možné, aby sme štatisticky zaznamenali používanie našej webovej stránky návštevníkmi a ďalej rozvíjali našu online ponuku pre vás pomocou získaných vedomostí.

 

Na základe týchto záujmov je použitie nižšie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem MARIONN s.r.o.). Nasledujúci popis nástrojov sledovania a analýzy tiež zobrazuje príslušné účely spracovania a spracované údaje.

 

Google Analytics

Vytvárame pseudonymné používateľské profily pomocou služby Google Analytics pre užívateľsky orientovaný dizajn našich webových stránok. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu.

 

Môžete kedykoľvek namietať voči vytvoreniu pseudonymných používateľských profilov. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

 1. Jedným zo spôsobov, ako vzniesť námietky voči analýze webových stránok službou Google Analytics, je nastaviť odmietnutie súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google, aby neuchovávala alebo nepoužívala Vaše údaje na účely webovej analýzy. Upozorňujeme Vás, že pomocou tohto riešenia sa webová analýza neuskutoční len vtedy, keď bude odmietnutie súborov cookies uložené v prehliadači. Ak chcete teraz nastaviť odmietnutie súborov cookies, prosím kliknite sem.
 2. Môžete tiež zabrániť ukladaniu súborov cookies, ktoré sa používajú na vytvorenie Vášho profilu, príslušným nastavením Vášho softvéru v prehliadači.
 3. V závislosti od používaného prehliadača máte možnosť nainštalovať doplnok prehliadača (plug-in), ktorý zabraňuje sledovaniu. Prosím kliknite sem a nainštalujte doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii.

 

14. Doplnky (pluginy Facebook, Instagram, Youtube a Pinterest)

Naša webová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí „Facebook“ (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, „Instagram“ (Instagram LLC, so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), „Youtube“ (Youtube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), a „Pinterest“ (Peinterest INc., so sídlom 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

 

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Ako súčasť nášho online vystupovania, sociálne pluginy sú identifikované príslušnými tlačidlami patriacim k službám. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy, je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu týmto spôsobom, ak je to potrebné. S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov na našej webovej stránke, sociálne pluginy sú integrované do našich webových stánok spôsobom nazývaným „Shariff“. Toto zaistí, že nedôjde k automatickému spojeniu so serverom príslušným poskytovateľom, ak podstránka našej webovej stránky, obsahujúca takýto sociálny plugin, je zobrazená.

 

Aktivácie funkcie príslušných sociálnych pluginov sa uskutočňuje v 2 krokoch. Na aktiváciu sociálneho pluginu musíte najprv kliknúť na link na našej webovej stránke. Toto najprv aktivuje sociálny pluginy a Váš prehliadač zriadi spojenie so servermi príslušných poskytovateľov. S druhým kliknutím následne môžete vzájomne pôsobiť so sociálnymi pluginmi a napríklad, predložiť Vaše odporúčania.

 

Ak ste už prihlásený / -á do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tohto webu do Vášho profilu. Ak pracujete so sociálnymi doplnkami kliknutím na ne, príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred návštevou našich webových stránok.

 

Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovanie a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo z webovej stránky služby. Odtiaľto taktiež dostanete ďalšie informácie o Vašich príslušných právach na ochranu údajov a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia:

 

15. Hyperlinky

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si tieto pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • Poskytovatelia IT služieb a webhostingu
 • Online služby, chat a sociálne siete
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

 • Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 • Podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.
 • Podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • Podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.
 • Podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (napr. súbory cookies, Google Analytics), a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, je to povolené právom Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase Vás ako dotknutej osoby. Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska.
 • Podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte právo podať sťažovať dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

Tieto svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním spoločnosti MARIONN s.r.o. na: obchod@zdravio.sk

 

 

Právo namietať

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte – ako už bolo uvedené vyššie – právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), za predpokladu, že existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie.

Vašu námietku pošlite na: MARIONN s.r.o., Heinolská 7442/24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika.

 

Ochrana osobných údajov a bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. Aby sme zabránili manipulácii, strate alebo zneužitiu Vašich údajov uložených u nás, vykonávame rozsiahle technické a organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne kontrolované a prispôsobené technickému pokroku. Všetky platobné transakcie sú šifrované pomocou technológie SSL.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, by sme však radi zdôraznili, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dodržiavané ostatnými osobami alebo inštitúciami, za ktoré nie sme zodpovední. Najmä nešifrované dáta – napr. ak sa to deje prostredníctvom e-mailu – môžu byť prečítané tretími stranami. Na to nemáme žiadny technický vplyv. Je zodpovednosťou každého užívateľa chrániť svoje údaje, ktoré poskytuje, pred zneužitím, šifrovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom

 

 

V Piešťanoch, 01.08.2020